Jeremy Clarkson o...  

Porsche Cayenne

"On nie ma silnika, to bomba atomowa schowana pod maską"

Rozporządzenie w sprawie szkolenia opublikowane Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Aktualności - Aktualności
sobota, 15 września 2012 06:51

nauka jazdy zamośćW Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

 

Rozporządzenie określa:

  • szczegółowe wymagania w zakresie wyposażenia dydaktycznego, warunków lokalowych i placu manewrowego: ośrodków szkolenia kierowców i innych podmiotów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem oraz ośrodków szkolenia kierowców i innych podmiotów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem, spełniających dodatkowe wymagania w zakresie, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
  • szczegółowy program: szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem; szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców oraz 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców;
  • szczegółowe warunki i tryb: postępowania z dokumentami dotyczącymi osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem i kandydatów na instruktorów oraz wzory stosowanych dokumentów oraz prowadzenia dokumentacji przez ośrodki szkolenia kierowców;
  • wzory dokumentów związanych z prowadzeniem szkolenia.

Do pobrania

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

 

 

Czytaj też

 

Testy na komórkę

Google_Play_logo

Zamów nowości

Nowości w nauce jazdy w Zamościu
W każdej chwili możesz SAM zrezygnować z newslettera.