Będzie zmiana w prawach jazdy

Szykuje się kolejna zmiana w prawach jazdy. Stosowny rojekt rozporządzenia jest już na etapie uzgodnień międzyresortowych. Czy kierowcy będą zmuszeni do wymiany praw jazdy?

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  ma przystosować krajowe blankiety do wymagań Unii Europejskiej, informuje gazetaprawna.pl. Dla kierowców najważniejszą zmianą będzie zaznaczanie wszystkich uprawnień posiadacza, a nie tylko tzw. kategorii wynikowych, czyli będących następstwem zdania konkretnego egzaminu. Przykładowo osoba, która uzyska prawo jazdy kategorii B, w myśl nowych przepisów na dokumencie będzie miała zaznaczone uprawnienia nie tylko do jazdy samochodami osobowymi, ale też motorowerami (kat. AM) oraz quadami i innymi czterokołowcami o masie do 400 kg (kat. B1). Ma to ułatwić procedurę wymiany polskiego prawa jazdy na zagraniczne. Obecnie w niektórych państwach wymaga się uściślenia zakresu uprawnień przez urząd, który wydał krajowy dokument.

Projekt rozporządzenia zmienia również zasady wydawania wtórnika prawa jazdy, wprowadza regulacje pozwalające na uzyskiwanie prawa jazdy kat. AM przez posiadaczy kart motorowerowych, a także wprowadza nowy druk wniosku o wydanie prawa jazdy. Ministerialna propozycja uściśla także, że uprawnienia do kierowania pojazdami wydawane są na drodze decyzji administracyjnej. Obecnie część organów traktuje to jako czynność materialno-techniczną, co zamyka kandydatom na kierowców prawo do odwołania się od decyzji urzędników.

 

Planowana przez resort transportu zmiana przepisów nie sprawi, że wszyscy posiadacze praw jazdy będą musieli wymienić je na nowe. Dokumenty zgodne z nowym rozporządzeniem otrzymają jedynie ci, którzy zgłoszą się do urzędu w związku ze zmianą danych w prawie jazdy – adresu zamieszkania lub nazwiska – oraz ci, którzy ze względu na ograniczony względami zdrowotnymi czas ważności uprawnień, będą musieli ponownie wyrobić prawo jazdy.

 

Niezależnie od wejścia w życie nowego rozporządzenia wszystkie dokumenty będą musiały zostać wymienione w związku z wprowadzeniem na początku 2013 roku nowych kategorii prawa jazdy. Blankiety wydane przed 19 stycznia 2013 r. – również te bezterminowe – będą podlegać obowiązkowej wymianie w latach 2028-2033. Po upływie okresu, na jaki został wydany dokument prawa jazdy, konieczna będzie jego wymiana, jednak uprawnienia do kierowania pojazdami nie wygasają. Przy wymianie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, którego administracyjny termin ważności upłynął, nie będą wymagane dodatkowe badania lekarskie ani egzamin. Jedynie w przypadku prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E okres ważności będzie przedłużany po przedłożeniu orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.


{tab=Tę stronę sponsoruje…}

{tab=Komentuj}

{/tabs}

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *