Bezpieczny przejazd

Bezpieczny przejazd

Znajdując się na skrzyżowaniu drogowym, kierowca ma świadomość zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności i sankcji karnych związanych z nieprzestrzeganiem przepisów. Przestrogą jest fakt, że samochód ważący 1,5 tony w zderzeniu z pociągiem o masie kilkuset lub nawet kilku tysięcy ton nie ma żadnych szans. Maszynista, widząc samochód na przejeździe, może tylko włączyć nagłe hamowanie i czekać na zderzenie. Pociąg nie zatrzyma się w miejscu. Droga hamowania pociągu towarowego o masie 1800 ton, jadącego z prędkością 50 km/h to około 500 metrów

Polskie Linie Kolejowe chcąc utrwalać właściwe postawy  nieustannie od 5 lat przypominają kierowcom, rowerzystom i pieszym podstawowe zasady bezpiecznego przejeżdżania i przechodzenia przez przejazdy kolejowo-drogowe.

Kampania społeczna Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!” jest kontynuowana. Każdego roku dochodzi średnio do 250 wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. 98% tych wypadków powoduje nieostrożność kierowców.

Problemem społecznym podnoszonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest brak ostrożności użytkowników dróg podczas przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych. Kierowcy nagminnie lekceważą znak STOP i krzyż św. Andrzeja, wjeżdżają na przejazd, gdy sygnalizator wskazuje światło czerwone, jeżdżą slalomem pomiędzy półrogatkami na przejazdach kategorii B, usiłują przejechać pod zamykającymi się zaporami przejazdów kategorii A. Niestety, podobnie zachowują się piesi i rowerzyści.

Celem kampanii jest zmiana zachowań kierowców, kształtowanie nawyku przestrzegania zasad bezpieczeństwa na przejazdach wśród dzieci i młodzieży, uczenie ich odpowiedzialności za zdrowie i życie własne oraz najbliższych.

Kampania Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!” uświadamia, że przejazd to skrzyżowanie linii kolejowej z drogą, że przejazd to takie samo skrzyżowanie jak skrzyżowanie drogowe. żaden kierowca nie kwestionuje konieczności zatrzymania się przed skrzyżowaniem drogowym, gdy nakazuje to znak STOP lub sygnalizator wskazujący światło czerwone. Znajdując się na skrzyżowaniu drogowym, kierowca ma świadomość zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności i sankcji karnych związanych z nieprzestrzeganiem przepisów. Przestrogą jest fakt, że samochód ważący 1,5 tony w zderzeniu z pociągiem o masie kilkuset lub nawet kilku tysięcy ton nie ma żadnych szans. Maszynista, widząc samochód na przejeździe, może tylko włączyć nagłe hamowanie i czekać na zderzenie. Pociąg nie zatrzyma się w miejscu.
Pociąg nie zatrzyma się w miejscu. Droga hamowania pociągu towarowego o masie 1800 ton, jadącego z prędkością 50 km/h to około 500 metrów !

Poprzez pokazywanie tragicznych skutków wypadków na przejazdach, przypominanie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wspólnie z partnerami kampanii wpływają na wzrost świadomości zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia czy przejeżdżania prze przejazdy kolejowo-drogowe.

Szczegółowe informacje dotyczące kampanii, przepisy prawne, statystyki, zrealizowane i zaplanowane wydarzenia na stronie www.bezpieczny-przejazd.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *