androiduczymyratowac

Uczymy Ratować

Wskazówki dotyczące pierwszej pomocy. Dzięki aplikacji użytkownicy mogą zapoznać się z instrukcjami pierwszej pomocy . W razie zaistnienia wydarzenia wymagającego reakcji wiedza ta jest nieoceniona i może uratować życie innym ludziom.

Czytaj