Co powinieneś wiedzieć po ukończonym kursie?

Co powinieneś wiedzieć po ukończonym kursie prawa jazdy?

Absolwent kursu powinien posiadać wiadomości, umiejętności i zachowania umożliwiające bezpieczne kierowanie pojazdem, w tym co najmniej:

Dawać dowód znajomości i dobrego zrozumienia:

 1. zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego;
 2. zasad zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami, przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, porach dnia i nocy i po różnych nawierzchniach jezdni;
 3. wpływu na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem m.in.:
 • alkoholu lub innego podobnie działającego środka,
 • wahań stanu emocjonalnego,
 • zmęczenia;
 • zagrożeń związanych z niedoświadczeniem innych uczestników ruchu drogowego, najbardziej podatnych na ryzyko, takich osób jak: dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchu;
 • zagrożeń związanych z ruchem drogowym i prowadzeniem różnego rodzaju pojazdów w różnorodnych warunkach widoczności;
 • zasad korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa jazdy;
 • zasad użytkowania pojazdu, przewozu osób i ładunków, z uwzględnieniem ochrony środowiska;
 • zasad ruchu drogowego, w szczególności odnoszących się do ograniczeń prędkości, pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów oraz dokumentów uprawniających do kierowania i używania pojazdu;
 • zasad postępowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym oraz zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku;
 • rodzajów dróg i zagrożeń związanych ze stanem ich nawierzchni;
 • zadań i kryteriów oceny obowiązujących na egzaminie państwowym;
 • Posiadać umiejętności i zachowania w zakresie:

  1. przygotowania się do jazdy i sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy;
  2. sprzęgania i rozprzęgania pojazdu z przyczepą lub naczepą w zakresie – kat. B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E, T prawa jazdy;
  3. posługiwania się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania;
  4. włączania się do ruchu, zajmowania właściwej pozycji na drodze, respektowania praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewania się z nimi przy użyciu dopuszczalnych środków;
  5. bezpiecznego wykonywania wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach drogowych;
  6. obserwowania drogi i przewidywania rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń;
  7. skutecznego reagowania w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym hamowania awaryjnego;
  8. jazdy z prędkością nieutrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu;
  9. jazdy z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego;
  10. zachowania środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu;
  11. wykonywania podstawowych czynności kontrolno-obsługowych tych mechanizmów i urządzeń pojazdu, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy;
  12. podejmowania działań w zakresie udzielenia przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

  Absolwent kursu powinien ponadto posiadać wiedzę na temat:

  W zakresie kategorii A i A1 prawa jazdy:

  1. wykorzystywania środków ochronnych (kask, rękawice, ubranie);
  2. widoczności kierujących motocyklami przez innych użytkowników dróg;
  3. czynników ryzyka związanych ze śliskimi elementami dróg (studzienki, szyny tramwajowe);

  W zakresie kategorii C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E prawa jazdy:

  1. przepisów regulujących czas pracy i odpoczynku kierowców (umiejętność korzystania z tachografu);
  2. zasad odnoszących się do rodzaju wykonywanego transportu: osób lub towarów oraz dokumentów wymaganych w krajowym i międzynarodowym przewozie osób i towarów;
  3. środków ostrożności podejmowanych w przypadku awarii pojazdu;
  4. planowania tras przejazdu, czytania map drogowych;
  5. warunków bezpieczeństwa związanych z załadunkiem, rozmieszczeniem i zamocowaniem ładunku: dotyczy kategorii C, C+E, C1, C1+E prawa jazdy;
  6. odpowiedzialności i obowiązków kierowcy wobec przewożonych osób: dotyczy kategorii D, D+E, D1, D1+E prawa jazdy;
  7. ogólnych zasad budowy, eksploatacji i utrzymania podstawowych układów jezdnych pojazdu.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *