Egzamin na prawo jazdy

Egzamin na prawo jazdy

Poniżej przebieg egzaminu na prawo jazdy. Oczywiście tak nie zdajemy.

 

 

 

§ 16. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego powinien posiadać (…) co najmniej jedno sprawne urządzenie elektroniczne do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.

§ 29. 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest: (…) nieznajdowanie się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

 

Źródło:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U.05.217.1834)