Egzamin teoretyczny w starostwie zamiast w WORD

Rząd chcąc ogarnąć bałagan w WORD-ach, myśli nad kolejnymi zmianami w  przeprowadzaniu  egzaminów na prawo jazdy.

 

Egzamin teoretyczny w starostwie?

Byłaby to faktyczna rewolucja. Scenariusz rozpatrywany przez rząd zakładający to  zdawanie egzaminu teoretycznego nie w jednym z 49 WORD, ale w dowolnie wybranym starostwie. A tych jest niemal 400. Ośrodki egzaminowania zajęłyby się wyłącznie prowadzeniem egzaminów praktycznych.

Oficjalnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) zaprzecza tym doniesieniom. Rzecznik resortu Piotr Popa: W ministerstwie nie są obecnie prowadzone prace nad przeniesieniem miejsca egzaminowania. Wiadomo jednak (informatorzy Gazety prawnej), że taka możliwość przeprowadzania egzaminów teoretycznych na prawo jadzy jest rozważana.

Przeniesienie testów do urzędów powiatowych – od 2016 r. – byłoby dużym udogodnieniem dla kandydatów, gdyż mieliby więcej możliwości wyboru miejsca podchodzenia do egzaminu. Ale z takiego przebiegu spraw mogą być niezadowolone ośrodki egzaminowania, które żyją z opłat egzaminacyjnych. – Ciekawe, czy rząd zrekompensowałby nam straty – zastanawia się dyrektor jednego z WORD. Dodatkowo kasa WORD zasilać ma specjalny ministerialny fundusz, czytaj: Ministerstwo Transportu: 5 mln na specfundusz zajmujący się pytaniami do testów

WORD-om nie układa się z rządem

Współpraca na linii rząd – WORD nie układa się najlepiej. Dostosowanie się ośrodków do nowych egzaminów teoretycznych na początku roku było drogą przez mękę, co na swojej skórze odczuli kandydaci (m.in. przez tryb awaryjny w części ośrodków, który dopuszczał papierowy obrót dokumentacji i wydłużał procedury). Egzaminy w starostwach to większa kontrola nad nimi ze strony rządu i samorządu. Obecnie dyrektorzy WORD cieszą się dużą autonomią, co nie wszystkim urzędnikom MIiR się podoba – zwłaszcza przy wprowadzaniu zmian.

Nie bez znaczenia jest to, iż rząd pracuje nad rozwijaniem funkcjonalności Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. W ramach CEPiK udostępniona ma być m.in. historia pojazdów czy punkty karne. Jak twierdzi informator Gazety Prawnej, w rozmowach między urzędnikami resortu i MSW omawiana była także opcja włączenia do CEPiK bazy pytań egzaminacyjnych. Ponieważ starostwa w ramach prowadzonych zmian mają mieć zapewniony dostęp do CEPiK, w praktyce oznaczałoby to odebranie egzaminów WORD.

Nowelizacja ustawy o kierujących – zmiany w egzaminowaniu

Obecnie resort infrastruktury pracuje nad nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami. Zakłada ona m.in. powołanie ministerialnego zespołu, który zajmie się weryfikacją bazy pytań egzaminacyjnych, a także odtajni przynajmniej część z nich choć to nie jest do końca jasne. Kilka dni temu odbyło się pierwsze czytanie projektu w Sejmie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *