Instrukcja przeprowadzania egzaminu teoretycznego na prawo jazdy

Instrukcja przeprowadzania egzaminu teoretycznego na prawo jazdy

Nazywam się … Jestem egzaminatorem WORD w … i przeprowadzę z Państwem egzamin teoretyczny na prawo jazdy kategorii „B”.
Podczas egzaminu proszę się nie posługiwać się wszelkimi pomocami (poza własną wiedzą) oraz nie opuszczać Sali bez mojej zgody pod rygorem przerwania egzaminu i uzyskania wyniku negatywnego.
Proszę również wyłączyć telefony komórkowe.

Egzamin ten przeprowadzany będzie przy pomocy komputerowego urządzenia egzaminacyjnego. Polega on na wskazaniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi na wyświetlone systemem losowym pytania ujęte w banku pytań.
Udzielone odpowiedzi na pytania zawarte w teście, polega na wyborze trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C (żółte przyciski) wszystkich prawidłowych odpowiedzi prawidłowych (poprzez wciśnięcie odpowiednich przycisków).

Każde pytanie zawarte w teście posiada jedną , dwie lub trzy odpowiedzi prawidłowe, przy czym jeśli ktoś z Państwa nie wybierze dla określonego pytania wszystkich liter, oznaczających odpowiedzi prawidłowe, lub wybierze odpowiedź nieprawidłową, to uznaje się, że popełniono jeden błąd.


Egzaminator wciska funkcję „LOSOWANIE TESTÓW” – pokażą się dane osobowe. Proszę sprawdzić, czy są one zgodne.

W czasie egzaminu używacie Państwo tylko trzech żółtych przycisków ABC (którymi udzielacie odpowiedzi) oraz dwóch niebieskich z napisem NASTĘPNY, POPRZEDNI (którymi przechodzicie do kolejnych lub wracacie do poprzednich pytań). Innych przycisków proszę nie używać.

Jak dokonać poprawki? Aby anulować wybraną odpowiedź należy jeszcze raz przycisnąć na dany przycisk – czarne tło odpowiedzi zmieni się na białe.
Teraz przeprowadzimy test próbny. Proszę przycisnąć przycisk z napisem „START”. Proszę udzielić odpowiedzi na pierwsze pytanie przyciskając wszystkie trzy żółte przyciski ABC. Następnie przycisk „NASTĘPNY” – przeszliśmy do pytania nr 2. Nie udzielamy odpowiedzi – jeszcze raz przycisk „NASTĘPNY” – przeszliśmy do pytania nr 3. Proszę udzielić odpowiedzi na to pytanie wg posiadanej wiedzy. Ponieważ nie udzieliliśmy odpowiedzi na pytanie nr 2 proszę nacisnąć przycisk „POPRZEDNI” – udzielić odpowiedzi na to pytanie. Ponownie przyciskamy przycisk „POPRZEDNI”, aby wrócić do pytania nr 1 gdyż doszliśmy do wniosku, że udzieliliśmy tu odpowiedzi błędnej, czyli musimy dokonać poprawki. Jako prawidłowe zaznaczone są wszystkie trzy odpowiedzi ABC. Stwierdzamy, że odpowiedzi BC są błędne więc jeszcze raz naciskamy BC, pozostaje zaznaczona tylko odpowiedź A, czyli ta którą wybraliśmy jako prawidłową.

Państwo mają odpowiedzieć na 18 pytań. Dopuszczalne są dwa błędy czyli, aby uzyskać ocenę pozytywną należy na co najmniej 16 pytań odpowiedzieć prawidłowo.

Czas trwania egzaminu to 25 minut. W prawym górnym narożniku wyświetlany jest czas do zakończenia egzaminu.
Po zakończeniu egzaminu proszę podnieść rękę ja podejdę i wspólnie wyłączymy urządzenie.

Z sali wyjdziecie Państwo wszyscy razem, czyli aż ostatnia osoba zakończy.

Czy zasady przeprowadzania egzaminu są zrozumiałe? Czy mają Państwo jakieś pytania?
Jeżeli wszystko jest zrozumiałe przystępujemy do egzaminu. Proszę wcisnąć przycisk z napisem „KONIEC” (koniec testu próbnego) i „TAK”.
Aby zakończyć osoba egzaminowana wciska „KONIEC” i „TAK”.
Egzaminator wciska „ZATWIERDŹ”.

Artykuł publikujemy dzięki uprzejmości: www.testy-na-prawo-jazdy.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *