Jaka kara za brak zielonego listka?

Należy się Wam wyjaśnienie – po co właściwie naklejać zielony listek? Otóż zgodnie z zamysłem ustawodawcy młodych kierowców obowiązywać ma okres próby, w czasie trwania którego muszą oni jeździć wolniej, niż pozwalają na to przepisy, a służby kontrolne, jak policja czy ITD, będą musiały to weryfikować. Ale skąd niby policja ma wiedzieć, że auto jadące po autostradzie 140 km/h (czyli zgodnie z ogólnymi przepisami) jest prowadzone przez młodego kierowcę, któremu przepisy nie pozwalają tam jechać szybciej niż 100 km/h? No właśnie. Trzeba taki pojazd oznakować.

 

Oznakowanie pojazdu polegać ma na umieszczeniu z przodu i z tyłu okrągłej nalepki przedstawiającej zielony listek. Nakaz jej umieszczenia dyktuje (to bardzo ważne) art. 91 ust. 3 pkt. 2 ustawy o kierujących pojazdami. Wzór tej nalepki został określony w rozporządzeniu w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U z 2014 r. poz. 1522 ze zm.)

 

Ustawa o kierujących pojazdami:

Art. 91. 1. Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument.

2. W okresie próbnym kierowca jest obowiązany: (…)

3) kierować wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego – przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu.

Do pobrania akt prawny

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów:

§ 37a.47) 1. Na pojeździe samochodowym kierowanym przez kierowcę w okresie pierwszych 8 miesięcy okresu próbnego, o którym mowa w art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 i 970), okrągłą nalepkę barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego umieszcza się na przedniej i tylnej szybie pojazdu, w prawym górnym rogu.

Do pobrania akt prawny i wzór nalepki z zielonym listkiem (na str 167).

 

Jaka kara za brak zielonego listka? Brak kary 🙂

Problem w tym, że wprowadzono żadnej sankcji za niewywiązanie się z obowiązku oznakowywania pojazdu zielonym listkiem. Na podstawie obecnych przepisów kodeksu wykroczeń policja nie będzie więc mogła ukarać młodego kierowcy za nieprzyklejenie zielonego listka lub też za przyklejenie nalepki niezgodnej z wzorem określonym w rozporządzeniu.

Dlaczego?

Obowiązek stosowania naklejki wynika z ustawy o kierujących pojazdami, a nie z prawa o ruchu drogowym, do którego odnoszą się przepisy kodeksu wykroczeń. To powoduje, że nie można zastosować tutaj mandatu, opierając się na art. 97 k.w. Ten przepis to worek, który pozwala karać za wszelkie wykroczenia ruchu drogowego, które nie zostały wyszczególnione w kodeksie.

Zobacz też:

Taryfikator mandatów

Taryfikator pubktów karnych


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *