Kierujący ruchem

anaukajazdyzamosc-kierujacyruchem

anaukajazdyzamosc-kierujacyruchemUczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.

 

Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

 

Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:

 1. policjant;
 2. żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, 
 3. zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia;
 4. funkcjonariusz Straży Granicznej w strefie nadgranicznej;
 5. inspektor Inspekcji Transportu Drogowego,
 6. umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny;
 7. strażnik gminny (miejski)
 8. pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym,
 9. osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi,
 10. osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu,
 11. kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci,
 12. ratownik górski podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,
 13. strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego,
 14. strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,
 15. członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.

 

 

 

Policjant na skrzyżowaniu – i kto tu ma pierwszeństwo?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *