Koniec z lewym parkowaniem na kopercie

inwalidzi

inwalidziW sejmowej podkomisji ds. osób niepełnosprawnych został przygotowany projekt nowelizacji ustaw Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks wykroczeń.

Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny pracuje nad projektem ustawy wprowadzającej centralny rejestr kart uprawniających do parkowania na miejscach dla osób niepełnosprawnych.

Projekt został przygotowany, by ukrócić nadużycia związane z używaniem kart parkingowych dla niepełnosprawnych. Karty obecnie wydawane są bezterminowo. Projekt przewiduje 5-letni okres ich ważności.

Co przewiduje projekt ustawy?

  • karty parkingowe przysługiwałyby jedynie osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mających istotne ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się
  • karta byłaby wydawana na pięć lat – ograniczy to przypadki posługiwania się kartą osoby nieżyjącej
  • wprowadzenie technicznych zabezpieczeń utrudniających podrobienie karty
  • wprowadzenie centralnej ewidencji kart
  • za nieuprawnione korzystanie z karty grozić ma grzywna do 2 tys. zł
  • wprowadzenie obowiązku wyznaczania określonej minimalnej liczby miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na parkingach i obszarach, gdzie parkowanie jest dozwolone. W zależności od ich wielkości – liczba ta wynosiłaby od jednego do trzech lub przynajmniej 3 %, jeśli ogólna liczba miejsc jest większa niż 100.

Autorzy zmian proponują też, by wszędzie miejsca takie oznakowane były – oprócz znaku pionowego – niebieskim podkładem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *