Kto wchodzi w skład komisji weryfikującej pytania na prawo jazdy?

Z działaniami komisji mogliśmy się niedawno zetknąć, między innymi w związku z głośną sprawą błędu wykrytego przez kursantów w pytaniach na prawo jazdy dystrybuowanych przez kilka podmiotów. Czym właściwie jest komisja? Kto wchodzi w jej skład?

 

Komisję  do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych powołuje Minister właściwy do spraw transportu. Powołano ją w drodze rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych. Podstawą prawną powołania Komisji jest 57d ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

 

Czym zajmuje się Komisja?

1. Przygotowuje lub weryfikuje, na zlecenie ministra właściwego do spraw transportu, scenariusze, wizualizacje i opisy wchodzące w skład pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym, oraz pytania egzaminacyjne stosowane na egzaminach.

Całkiem niedawno Komisja wypowiedziała się na temat prawidłowości odpowiedzi na jedno z pytań wchodzących w skład testów na prawo jazdy.

2. Weryfikuje scenariusze, wizualizacje i opisy wchodzące w skład pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym przekazane przez podmioty zewnętrzne oraz przez osoby prywatne.

Nowe pytania w testach na prawo jazdy, któe mają zacząć pojawiać się już we wrześniu 2016 opracowały podmioty zewnętrzne i zostały poddane weryfikacji.

3. Rekomenduje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw transportu zweryfikowane scenariusze, wizualizacje i opisy.

Eksperci z  komisji weryfikacyjnej odpowiadający za przeprowadzania egzaminów po dodaniu nowych pytań sprawdzają jak na dane pytanie odpowiadają kursanci jaki procent odpowiedzi jest prawidłowa i czy pytania sprawiają trudność. Dodanie wszystkich 441 pytań może potrwać nawet kilka tygodni.

Kto wchodzi w skład Komisji?

W skład komisji wchodzą:

 • przewodniczący,
 • sekretarz,
 • 6 egzaminatorów – 3-letni staż pracy jako egzaminator,
 • 6 instruktorów (uprawnienia  A, B, C, D albo A, B, C) – 3-letni staż pracy jako instruktor,
 • 3 instruktorów techniki jazdy  (uprawnienia  A, B, C, D) – 3-letni staż pracy jako instruktor,
 • 5 ekspertów z dziedzin przepisów dotyczących ruchu oraz  transportu drogowego, kierujących pojazdami i czasu pracy kierowców,
 • 2 ekspertów z dziedziny medycyny ratunkowej
 • 2 psychologów,
 • 3 ekspertów z dziedziny filologii polskiej,
 • 3 ekspertów z dziedziny dydaktyki nauczania i metodyki,
 • 3 osoby znające język migowy,
 • 2 ekspertów z certyfikatem językowym przynajmniej C1 z języków angielski i niemiecki.

Testy na prawo jazdy

Obecnie cała oficjalna baza pytań egzaminacyjnych jest JAWNA! Każde pytanie jakie możesz spotkać na egzaminie masz w testach na prawo jazdy ZdamyTo. Dzięki statystykom doskonale wiesz czy udało Ci się poznać 100% pytań przed egzaminem państwowym.

 

Zobacz więcej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *