Prawo jazdy dla obcokrajowca

flagaua nauka jazdy w zamościu

Czy obcokrajowiec może zrobić kurs i zdać egzamin na prawo jazdy w Zamościu? (Чи може іноземець пройти  курс і здати екзамен  з водіння в Замості?)

Może, pod warunkiem spełnienia kilku warunków.

PL

  1. Musisz osiągnąć wymagany dla danej kategorii wiek. Minimalny wiek dla kategorii B prawa jazdy to 18 lat. Kurs można rozpocząć najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem tego wieku, w takim jednak wypadku należy do naszej nauki jazdy należy dostarczyć zgodę rodzica / opiekuna.
  2. Musisz przebywać w Polsce przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawć zaświadczenie, że studiujesz od co najmniej sześciu miesięcy.
  3. Musisz mieć numer PESEL – numer nadawany jest w Urzędzie Miasta, aby go zdobyć musisz byc zameldowany na terytorium Polski na okres powyżej 3 miesięcy.

UA

Водійські права для іноземців

Чи може іноземець пройти  курс і здати екзамен  з водіння в Замості? Так, але з урахуванням  кількох  умов. Наша школа  успішно проводить навчання для громадян України.

  1. Повинен досягти необхідного віку для даної категорії. Мінімальний вік для категорії Б – 18 років. Курс можна розпочати також 3 місяці перед  осягненням цього віку, але в такому випадку потрібно мати згоду батьків або опікунів.
  2. Повинен перебувати на території  Польщі принаймні 185 днів протягом календарного року  з особистих чи професійних  причин, або надати докази з університету , які підтвердять що ти є польським студентом  протягом щонайменше  6 місяців.
  3. Повинен мати номер ПЕСЕЛЬ. Щоб його отримати треба бути прописаним  на території  Польщі на термін , що перевищує 3 місяці.

En

  1. You are entitled to aply for a driving licence for the category of vehicle your age is appriopriate to.The driver’s minimum age for category B is 18 years. You can attend driviing licence course 3 months before you reach 18, at the earliest.In this case you need your parents’/guardians’ permission. Download here.
  2. To apply for a driving licence you have to live in Poland because of personal or occupational ties for at least 185 days in each calendar year. If you are a student, you have to present a document confirming that you are studying for at least 6 months.
  3. You have to get the PESEL from the Town Council, in order to get this you have to be a resident in Poland for at least 3 months.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *