Jeremy Clarkson o...  

BMW M5

"Od zera do 60 mph zabiera mu tylko 5 sekund... i 17 galonów paliwa"

Ulubione Email

Na czym polega hierarchia znaków i sygnałów drogowych?

Odwiedzin:
2818
Ocena:
 
Zagłosuj:
Pozytywnie - Negatywnie
Dodano do ulubionych:
0 Dodaj do ulubionych

Odpowiedź

  1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.
  2. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.
  3. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.

(Art 5.1 - 3 Ustawy PORD)

 

 


Szukaj filmów w Niezbędniku kursanta

Kategorie

Testy na komórkę

Google_Play_logo