Jeremy Clarkson o...  

Porsche Cayenne

"On nie ma silnika, to bomba atomowa schowana pod maską"

Jakie znaki odwołuje znak "koniec zakazów"?
(9 głosów, średnia ocena 4.44 na 5)
Szkolenie - Niezbędnik kursanta
Wpisany przez Grzegorz Wójcik   


Znak Koniec zakazów (B-42) odwołuje znaki:


B-23
Zakaz zawracania
Zabraniajęcy kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.
nauka jazdy zamosc znaki
B-25
Zakaz wyprzedzania
Zabraniający kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych. Więcej w dziale Znaki zakazu

B-26
Zakaz zawracania przez samochody ciężarowe
Zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu:
  1. samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
  2. ciągnikiem samochodowym
  3. pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych - o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.
Więcej w dziale Znaki zakazu
nauka jazdy zamosc znaki
B-29
Zakaz używania sygnałów dźwiękowych
Zabraniający używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu. Więcej w dziale Znaki zakazu
nauka jazdy zamosc znaki
B-33
Ograniczenie prędkości
Określający dopuszczalną prędkość nie większą niż określona na znaku. Więcej w dziale Znaki zakazu

 

 

Jeżeli zakaz wyrażony przez znaki:

...nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania; nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej stronyi nie ma połączenia z prawą jezdnią.

 

Testy na komórkę

Google_Play_logo