Jeremy Clarkson o...  

Porsche Cayenne

"Ma silnik tak toporny, że nawet Moulinex nie odważyłby się go użyć"

Czy wyprzedzanie z prawej strony na jezdni jednokierunkowej uzależnisz od ilości pasów ruchu? Email
(12 głosów, średnia ocena 3.83 na 5)
Szkolenie - Niezbędnik kursanta
sobota, 12 października 2013 21:37

nauka jazdy zamosc wyprzedzanie z prawejZ takim pytaniem spotkać się możesz podczas egzaminu teoretycznego na prawo jazdy

Wyprzedzanie w przeważającej liczbie wypadków powinno odbywać się poprzez przejeżdżanie z lewej strony pojazdu wyprzedzanego. W niektórych przypadkach wyprzedzanie może czy wręcz musi odbywać się z lewej strony.

 

 

Zasady wyprzedzania z prawej strony reguluje artykuł 24. ust. 3. ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Art. 24.

3. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 4, 5, 10 i 12.
4. Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej.
5. Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, może odbywać się tylko z jego prawej strony.

10. Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 i 7:
1) na jezdni jednokierunkowej;
2) na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.

12. Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony.

 

Wyprzedzanie z lewej prawej strony na jezdni jednokierunkowej jest zatem uzależnione od ilości pasów ruchu. 

 

Testy na komórkę

Google_Play_logo