Jeremy Clarkson o...  

Porsche Cayenne

"On nie ma silnika, to bomba atomowa schowana pod maską"

Email

Dokumenty niezbędne do złożenia w WORD przed egzaminem państwowym

Aby ustalić termin swojego egzaminu w swoim WORD powinieneś złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy na specjalnym druku (dostaniesz go w swoim OSK) do pobrania tutaj
  • dowód uiszczenia opłaty za egamin (opłaty można dokonać w kasie WORD Zamość) -> druk przelewu możesz wypełnić w domu
  • wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (taka jak do dowodu osobistego)
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców
  • dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, lub paszport kandydata (wraz z urzędowym potwierdzeniem zameldowania) - do wglądu
  • pełnomocnictwo jeżeli ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika (zawierające upoważnienie do reprezentowania kandydata w WORD) oraz dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport kandydata - do wglądu
  • pisemny wniosek o udział instruktora w części praktycznej egzaminu państwowego (dotyczy zainteresowanych)

Czytaj też

 

 

Testy na komórkę

Google_Play_logo

Zamów nowości

Nowości w nauce jazdy w Zamościu
W każdej chwili możesz SAM zrezygnować z newslettera.