Jeremy Clarkson o...  

Porsche Cayenne

"On nie ma silnika, to bomba atomowa schowana pod maską"

Egzamin teoretyczny
Egzamin - Teoretyczny

nowe testy na prawo jazdy

Egzamin teoretyczny, przeprowadzany w formie pisemnego testu, polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w teście.

 

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:
- 20 pytań z wiedzy podstawowej:

 

  • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;
Pytania są zadawane na podstawie sytuacji z krótkiego filmu lub zdjęcia. Możliwe odpowiedzi tylko "tak”, lub "nie”. Na zapoznanie się z treścią jest 20 sekund, na odpowiedź 15 sekund.

- 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia:

  • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Na przeczytanie i udzielenie odpowiedzi w części specjalistycznej jest 50 sekund. Po tym czasie system przeskakuje do kolejnego pytania i nie ma już możliwości powrotu na sprawdzenie lub korektę odpowiedzi.

 

Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź oraz przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:
a)       3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b)       2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c)       1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

 

Suma punktów możliwych do uzyskania podczas części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów. Czas trwania teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

Zobacz testy identycznie jak w Ośrodkach egzaminowania.

 

Testy on-line
Zobacz też testy on-line

  

Testy na komórkę

Google_Play_logo

Zamów nowości

Nowości w nauce jazdy w Zamościu
W każdej chwili możesz SAM zrezygnować z newslettera.