Jeremy Clarkson o...  

BMW M5

"Od zera do 60 mph zabiera mu tylko 5 sekund... i 17 galonów paliwa"

Jesteś holowany/a? Nie używaj awaryjnych!
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
niedziela, 06 maja 2012 18:33

linka_nauka jazdy w ZamościuCzasem można spotkać się z sytuacjami kiedy pojazd holowany ma włączone światła awaryjne.

Włączenie tych świateł ma uzasadnienie w przypadku sygnalizowania postoju uszkodzonego pojazdu, jednak użycie ich podczas holowania? Takie użycie ich pozbawione jest nawet sensu, nie mówiąc o tym, że Prawo o ruchu drogowym nie przewiduje takiego sposobu zastosowania świateł awaryjnych.

 

Holowanie jest czynnością która i tak wprowadza trochę zamieszania w ruchu drogowym, więc po co jeszcze bardziej utrudniać? W jaki sposób bowiem holowany zasygnalizuje zamiar skrętu?

 

Sygnalizowanie postoju 

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku:
 1. na autostradzie lub drodze ekspresowej - w każdym przypadku;
 2. na pozostałych drogach twardych:
  a) poza obszarem zabudowanym - w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym jest to zabronione, a na poboczu, jeżeli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości,
  b) na obszarze zabudowanym - w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione.
2. Postój pojazdu, o którym mowa w ust. 1, należy sygnalizować w sposób następujący:
 1. na autostradzie lub drodze ekspresowej - przez:
  a) włączenie świateł awaryjnych pojazdu, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne,
  b) umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 m za pojazdem; trójkąt ten umieszcza się na jezdni lub poboczu, odpowiednio do miejsca unieruchomienia pojazdu;
 2. na pozostałych drogach:
  a) poza obszarem zabudowanym - przez umieszczenie w odległości 30-50 m za pojazdem ostrzegawczego trójkąta odblaskowego i włączenie świateł awaryjnych; w razie gdy pojazd nie jest wyposażony w światła awaryjne, należy włączyć światła pozycyjne,
  b) na obszarze zabudowanym - przez włączenie świateł awaryjnych, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne i umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m.

3. Sygnalizowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obowiązuje przez cały czas postoju pojazdu.

 

 

Holowanie

1. Kierujący może holować pojazd silnikowy tylko pod warunkiem, że:

 1. prędkość pojazdu holującego nie przekracza 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza tym obszarem;
 2. pojazd holujący ma włączone światła mijania również w okresie dostatecznej widoczności;
 3. w pojeździe holowanym znajduje się kierujący mający uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że pojazd jest holowany w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim;
 4. pojazd holowany jest połączony z pojazdem holującym w sposób wykluczający odczepienie się w czasie jazdy; nie dotyczy to holowania motocykla, który powinien być połączony z pojazdem holującym połączeniem giętkim w sposób umożliwiający łatwe odczepienie;
 5. pojazd holowany, z wyjątkiem motocykla, jest oznaczony z tyłu po lewej stronie ostrzegawczym trójkątem odblaskowym, a w okresie niedostatecznej widoczności ma ponadto włączone światła pozycyjne; zamiast oznaczenia trójkątem odblaskowym pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu;
 6. w pojeździe holowanym na połączeniu sztywnym jest sprawny co najmniej jeden układ hamulców, a w pojeździe holowanym na połączeniu giętkim - dwa układy;
 7. odległość między pojazdami wynosi nie więcej niż 3 m przy połączeniu sztywnym, a od 4 do 6 m przy połączeniu giętkim, przy czym połączenie jest oznakowane na przemian pasami białymi i czerwonymi albo zaopatrzone w chorągiewkę barwy żółtej lub czerwonej; przepisu tego nie stosuje się w razie holowania pojazdów jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.

Użyte określenie "żółte sygnały błyskowe" nie oznacza świateł awaryjnych. 

 

Testy na komórkę

Google_Play_logo