Jeremy Clarkson o...

Fotoradarach w Norwegii

(...)na drogach aż roi się od fotoradarów, które błyskają oślepiającym, czerwonym światłem,

tak intensywnym, że może usunąć lakier z maski nadjeżdżającego samochodu.

Tu za przekroczenie prędkości nie zabierają ci prawa jazdy. Zabierają ci wzrok.

Znaki drogowe z opisem

Wybierz grupę znaków drogowych


Pobierz:  Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Ciekawostki: Znaki drogowe w innych krajachZnaki wyświetlane na tablicach świetlnych

nauka jazdy w zamościuZnaczenie tych znaków jest dokładnie takie samo jak znaków ustawianych przy jezdni.

Pamiętaj, że każdy znak ostrzegawczy zobowiązuje Cię do zachowania szczególnej ostrożności.

Oglądaj film
 
Znaki ostrzegawcze Email

Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których wystepuje lub może wystąpić niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 do 300 metrów na drogach, na których dopuszczalna predkość przekracza 60 km/h, oraz do 100 metrów na pozostałych drogach. Jedynym wyjątkiem jest znak A-7 "Ustąp pierwszeństwa przejazdu", który umieszcza się w odległosci do 50 metrów od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 metrów od skrzyżowania na pozostałych drogach.

Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-1 wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-2 wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub wystepuje niebezpieczeństwo, jeżeli długość odcinka przekracza 500m. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-3 oznacza koniec takiego odcinka.

Znaki ostrzegawcze w postaci znaków świetlnych, na których symbole barwy białej znajdują się na czarnym tle, mają takie samo znaczenie, jak znaki w postaci żóltych tarcz z czarnymi symbolami. Przepis ten stosuje się odpowiednio do symboli i napisów na tabliczkach pod znakami.

Znaki te zobowiązują nas do zachowania szczególnej ostrożności

 

zobacz wszystkie
 
Znaki zakazu

znaki drogowe z opisemInformują one o zakazie ruchu bądź o jego ograniczeniach na określonym obszarze. Obowiązują one tylko na drodze, na której są umieszczone.

Znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a "miejscowość" obowiązuje na obszarze całej miejscowości, a umieszczony pod znakiem D-42 "obszar zabudowany" – do znaku D-43 "koniec obszaru zabudowanego" lub E-18a "koniec miejscowości", z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.

Pod znakami zakazy mogą być umieszczone dodatkowe tabliczki:

  • T-20 "długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje"
  • T-21 "odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje"

 

zobacz wszystkie znaki
 
Znaki nakazu

Znaki nakazu. nauka jazdy zamośćZnaki nakazu stosuje się w celu wskazania:

  • wymaganego sposobu jazdy na skrzyżowaniu lub innym miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy (znaki od C-1 do C-12)
  • obowiązku korzystania przez określonych uczestników ruchu z przeznaczonej dla nich drogi (znaki C-13 i C-16),
  • obowiązującej na drodze minimalnej prędkości(znakC-14),
  • nakazanego kierunku jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi,
  • obowiązku używania łańcuchów przeciwpoślizgowych.

Znaki nakazu nie dotyczą pojazdów szynowych poruszających się zgodnie z przebiegiem ich trasy.
Znaki nakazu, z wyjątkiem znaku C-17, mają kształt koła

 

zobacz wszystkie
 
Znaki informacyjne

Nauka jazdy w Zamościu. Znaki informacyjne z opisemInformują o sposobie prowadzenia pojazdu lub o obiektach znajdujących się w pobliżu drogi.

Znaki informacyjne mogą być umieszczane po obu stronach jezdni, na przedłużeniu osi jezdni lub także ponad jezdnią. W przypadku, gdy znak zawiera zalecenia dotyczące sposobu kierowania pojazdem, należy się do nich stosować. Niektóre znaki mogą być dodatkowo uzupełniane tabliczkami precyzującymi ich znaczenie.

 

zobacz wszystkie znaki
 
Znaki kierunku i miejscowości

Znaki drogowe z opisem. Nauka jazdy w zamościuZnaki kierunku i miejscowości - znaki drogowe wyrażające ustalenia organizacji ruchu w postaci drogowskazow wskazujących kierunek gdzie jest dana miejscowość, dzielnica, miejsca publiczne, atrakcje turystyczne i inne miejsca do których można się zorientować, ale głownie prowadzą do innych miast.

 

zobacz wszystkie znaki
 
Znaki uzupełniające

Znaki uzupełniające z opisem. Nauka jazdy w ZamościuZnaki uzupełniające stosuje się w celu podania uczestnikom ruchu dodatkowych informacji ułatwiających orientację w terenie, uprzedzających o zakazach lub niebezpieczeństwach występujących za skrzyżowaniem, lub sposobu poruszania się po drodze.

 

zobacz wszystkie znaki
 
Znaki dodatkowe

Znaki dodatkowe. Nauka jazdy w ZamościuStosowane są dla dokładniejszego sprecyzowania działania znaków drogowych.

 

zobacz wszystkie znaki
 
Znaki poziome

Znaki poziome z opisem. Nauka jazdy w zamościuZnakami drogowymi poziomymi są umieszczone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze oraz punktowe elementy odblaskowe.

Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej, a wprzypadku punktowych elementów odblaskowych - także barwy czerwonej.
Jeżeli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej.
Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej.

 

zobacz wszystkie znaki
 
Sygnały świetlne

Sygnały świetlne z opisemSygnał czerwony migający lub dwa na przemian migające sygnały czerwone oznaczają zakaz wjazdu za sygnalizator lub inne urządzenie nadające te sygnały.

Migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator ostrzegają o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu w ruchu oraz nakazują zachowanie szczególnej ostrożności.

Zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania P-14, a wrazie jej braku - przed sygnalizatorem.

Sygnał świetlny w postaci białych cyfr na tablicy lub sygnalizatorze oznacza wjazd na odcinek jezdni, na którym zaleca się jazdę z prędkością wyrażoną w kilometrach na godzinę.

 

zobacz sygnały świetlne
 
Tabliczki do znaków drogowych

Tabliczki do znaków drogowych. nauka jazdy zamośćTabliczki do znaków drogowych - dodatkowe tabliczki umieszczane pod tarczami znaków drogowych wyrażające uzupełnienie treści znaku poprzez podanie dodatkowych informacji wskazujących zakres obowiązywania zakazu, występowania niebezpieczeństwa itp.

 

zobacz wszystkie
 


Testy na komórkę

Google_Play_logo

Zamów nowości

Nowości w nauce jazdy w Zamościu
W każdej chwili możesz SAM zrezygnować z newslettera.