Nowe prawo jazdy – zobacz jak będzie wyglądało

Nowe prawo jazdy

Nowe prawo jazdyJak wspominaliśmy wcześniej w artykule Prawa jazdy do wymiany!, zmianie ulegną wzory tych dokumentów.

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Rozporządzenie to określa wzory dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ich opis.

 

Ustala się wzór: prawa jazdy wydawanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wzór poniżej), międzynarodowego prawa jazdy oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem.

 

{gallery}noweprawojazdy{/gallery}

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.

 

Przepisy rozporządzenia (zgodne z Konwencją o ruchu drogowym sporządzoną w Wiedniu w dniu 8 listopada 1968 r.) wdrażają przepisy dyrektywy 2006/126/WE zmienionej dyrektywą 2011/94/UE.

 

Wzory określone w wydanym rozporządzeniu odpowiadają jednolitemu wzorowi unijnego praw jazdy, zarówno pod względem zakresu danych, czyniąc dokument bardziej czytelnym dla właściwych organów państw członkowskich, jak również pod względem poziomu i standardów zastosowanych zabezpieczeń. W nowym wzorze pozostawiono (na rewersie dokumentu poniżej kodu kreskowego i znaków alfanumerycznych) wolne miejsce umożliwiające ewentualne wprowadzenie mikroczipa/mikroprocesora.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *