Oblany plac? Możesz jechać na miasto

Okazuje się, że oblany plac nie wyklucza możliwości wyjazdy na miasto. Oczywiście wynik egzaminu i tak pozostaje rozstrzygnięty, ale warto wykorzystać tą opcję  – przecież egzamin na prawo jazdy i tak masz opłacony.

Jak wiesz praktyczny egzamin na prawo jazdy składa się z dwóch części:

  1. Zadań wykonywanych na placu manewrowym ośrodka egzaminowania
  2. Zadań wykonywanych w ruchu miejskim

Negatywne zaliczenie którejś z tych części egzaminu powoduje niezaleczenie całego egzaminu – to oczywiste. Ale czy niezaliczenie zadań na placu WORD przekreśla możliwość wyjazdu na miasto? Odpowiedź na to pytanie może część z Was zaskoczyć, ale po kolei.

 

Zadania na placu manewrowym WORD

Część praktyczna egzaminu na prawo jazdy odbywająca się na placu manewrowym ośrodka egzaminowania polega na wykonaniu zadań (wytłuszczone zdania dla kategorii B prawa jazdy):

Poz. Zadania egzaminacyjne Kategorie prawa jazdy
1 Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
2 Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu. B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
3 Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem). B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
4 Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem albo wjazd przodem – wyjazd tyłem). B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
5 Parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem). C1, C, D1, D
6 Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu. A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, T, B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E
7 Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym). AM, A1, A2, A
8 Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym). AM, A1, A2, A
9 Ominięcie przeszkody. A1, A2, A
10 Jazda po łukach w kształcie cyfry 8. AM, A1, A2, A

Powyższe zadania określa rozporządzenie Ministra infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. (Zał. 2., tab. 2).

Niezaliczenie któregoś z wymienionych wyżej zadań (np niewłaściwe zaprezentowanie działania świateł cofania, czy nieprawidłowe ruszenie z miejsca na wzniesieniu) skutkuje negatywną oceną egzaminu.

Wyjazd na miasto z oblanym placem?

Nie możesz wyjechać na miasto, jeśli Twoje zachowanie na placu manewrowym ośrodka egzaminowania było rozumiane jako zagrażanie bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. Takim zachowaniem jest:

  • przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
  • najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;
  • dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania, o którym mowa w poz. 2–10 tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia (czyli tej powyżej).

Okazuje się jednak, że możesz wyjechać na miasto z oblanym placem, jeśli nie wykonasz zadania 1-go. Oczywiście to i tak nie rozstrzygnie wyniku Twojego egzaminu – jest on bowiem już oblany na samym początku jego trwania – warto jednak wykorzystać czas, za który została wniesiona opłata. I to właśnie będzie najdroższa jazda szkoleniowa w Twoim życiu – 140 zł za 40 minut jazdy po mieście

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *