Czy w samochodzie nauki jazdy może znajdować się osoba trzecia?

Czy w samochodzie nauki jazdy może znajdować się osoba trzecia?

Tak ale…

W samochodzie nauki jazdy oprócz Ciebie i Twojego instruktora może znajdować się:

 

  1. Jeden dodatkowy uczestnik kursu,
  2. Kandydaci na instruktorów wraz z ich wykładowcą,
  3. Kierownik ośrodka szkolenia kierowców lub upoważniony przez niego pracownik tego ośrodka lub szkoły,
  4. Osoba sprawująca w imieniu starosty nadzór
  5. Tłumacz, jeżeli osoba szkolona nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie szkolenia
  6. Tłumacz języka migowego jeżeli osoba szkolona jest głuchoniema- jeżeli pojazd jest wyposażony w wystarczającą ilość miejsc siedzących.

Czytaj rozporządzenie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *