Ponad 50 procent kursantów nie zna odpowiedzi na to pytanie

Na egzaminie teoretycznym możesz stracić aż 3 punkty udzielając błędnej odpowiedzi na to pytanie. Masz sporą szansę na to, bowiem ponad połowa kursantów udziela błędnej odpowiedzi na to pytanie, a odnoszące się do jednego z podstawowych manewrów w ruchu drogowym.

Zestawienie najtrudniejszych pytań publikowane jest systematycznie przez serwis zdamyto.com.

Przeczytaj uważnie pytanie i odpowiedz:

testy na prawo jazdy

Wyprzedzanie z prawej strony

Kiedy można wyprzedzać z prawej strony?

Manewr ten uzależniony jest jest od kilku czynników, wymienionych w art 24. ustawy prawo o ruchu drogowym:

3. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 4, 5, 10 i 12.

4. Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej.

5. Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, może odbywać się tylko z jego prawej strony.

10. Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 i 7:
1) na jezdni jednokierunkowej;
2) na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.

12. Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony.

Przedstawiona w pytaniu sytuacja nie spełnia żadnych z wymienionych wyżej warunków wyprzedzania z prawej strony. Nie możesz zatem wyprzedzić – w tej sytuacji – pojazdu przejeżdżając z jego prawej strony.

Nowe pytania w testach

Przypominamy, że w lutym w oficjalnej bazie pojawiło się ponad 400 nowych pytań. Całość dostępna jest w systemie testów na prawo jazdy zdamyto.com z dostępem przez telefon i komputer.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *