Przejście dla pieszych – szczególna ostrożność (potrącenie pieszego)

uvs111015-001s

Przejście dla pieszych – szczególna ostrożność

uvs111015-001sNa przejściu tym często dochodzi do niebezpiecznych sytacji. Zwróć uwagę, że samochody skręcające w kierunku ulicy Okrzei (w lewo) zasłaniają przejście dla pieszych pojazdom jadącym w kierunku ulicy lubelskiej (na wprost).

 

Film przedstawia zdarzenie drogowe z udziełem pieszego. Zobacz czym może się skończyć zachowanie niedostatecznej ostrożności w rejonie przejścia dla pieczych (film).

 

 

Piesi

Art. 14. Zabrania się:

 1. wchodzenia na jezdnię:
  1. bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
  2. spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
 2. przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
 3. zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
 4. przebiegania przez jezdnię;
 5. chodzenia po torowisku;
 6. wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;
 7. przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

 

Kierujący

Art. 26. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

3. Kierującemu pojazdem zabrania się:

 1. wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;
 2. omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

(wybrane niektóre artykuły dotyczące zachowania się w rejonie przejścia dla pieszych)

Na temat: 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *