Szkolenia ADR w Zamościu (podstawowe i rozszerzone)

Na przełomie maja i czerwca ma odbyć się szkolenie ADR – na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Szkolenie organizuje Nauka Jazdy Perfect.

Kurs ADR kończy się egzaminem w formie testu. Test podstawowy to 30 pytań. Aby zaliczyć musisz udzielić poprawnej odpowiedzi na minimum 20 z 30 zaprezentowanych pytań.

Na cysterny przygotowano dodatkowo drugi test składający się z 18 pytań. Pozytywny wynik egzaminu otrzymuje się przy minimum 12 poprawnych odpowiedziach.

Zapisy

Zapisy na szkolenie przyjmowane są w biurze Nauki Jazdy Perfect, lub telefonicznie: 503528462

Zaświadczenie

Potwierdzeniem uzyskanych uprawnień jest wydane, w języku polskim i angielskim, zaświadczenie, którego termin ważności wynosi 5 lat.
Zaświadczenie jest respektowane we wszystkich krajach objętych umową ADR.
W trakcie kursu uczestnicy mają do dyspozycji podręczniki i materiały szkoleniowe. Podczas szkolenia organizatorzy serwują kawę i herbatę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *