Taryfikator mandatów 2016

Ile za przekroczenie prędkości? Ile za jazdę bez prawa jazdy? Poniżej aktualny, obowiązujący w 2016 roku taryfikator mandatów.

 

Prędkość i i hamowanie

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

 1. do 10 km/h: do 50 zł
 2. o 11-20 km/h: od 50 do 100 zł
 3. o 21-30 km/h: od 100 do 200 zł
 4. o 31-40 km/h: od 200 do 300 zł
 5. o 41-50 km/h: od 300 do 400 zł
 6. o 51 km/h i więcej: od 400 do 500 zł

Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie: od 100 do 300 zł.

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym: od 50 do 200 zł.

Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi: 200 zł.

Kierujący

Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą:

 • uprawnienia do kierowania pojazdami: 500 zł
 • uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu: 300 zł

Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia: 200 zł

Kierowanie bez uprawnienia rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym: 100 zł

Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów: 50 zł za brak każdego z dokumentów, nie więcej niż 250 zł

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu: 500 zł

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka: od 300 do 500 zł

Znaki i sygnały drogowe

Niestosowanie się do znaków:

 1. B-3  „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a  „zakaz wjazdu autobusów”, B-4  „zakaz wjazdu motocykli”, B6  „zakaz wjazdu ciągników rolniczych” lub B-7  „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą”: 250 zł
 2. B-13  do B-14  „zakaz wjazdu…”: 250 zł
 3. C-12 „ruch okrężny”: 250 zł
 4. B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad .. m”, B-16  „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad .. m” lub B-17  „zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad .. m”: 150 zł
 5. B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”, B-18   „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad …… t” lub B-19  „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …… t”: 500 zł
 6. B-8  do B-12 „zakaz wjazdu…”: 100 zł
 7. B-29  „zakaz używania sygnałów dźwiękowych”: 100 zł
 8. B-31  „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”: 100 zł
 9. B-32  „stój – kontrola celna” lub jego odpowiedników: 200 zł
 10. B-35  „zakaz postoju”: 100 zł
 11. B-36  „zakaz zatrzymywania się”: 100 zł
 12. B-37  lub B-38  „zakaz postoju w dni…”: 100 zł
 13. B-39  „strefa ograniczonego postoju”: 100 zł
 14. C-1           do C-11  „nakaz jazdy…”: 250 zł
 15. C-13  „droga dla rowerów”: 100 zł
 16. C-14  „prędkość minimalna”: 100 zł
 17. C-17  „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi”: 400 zł
 18. BT-1 „ograniczenie prędkości”: 100 zł
 19. BT-3  „blokada zwrotnicy”: 200 zł
 20. P-2  „linia pojedyncza ciągła”: 100 zł
 21. P-3  „linia jednostronnie przekraczalna”: 200 zł
 22. P-4  „linia podwójna ciągła”: 200 zł
 23. P-7b  „linia krawędziowa ciągła”: 100 zł
 24. P-17  „linia przystankowa”: 100 zł
 25. C-18  „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych”: 200 zł
 26. P-21  „powierzchnia wyłączona”: 100 zł

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20  „stop”: 100 zł

Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym: 100 zł

 

Inne wykroczenia

Czytaj cały taryfikator mandatów.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *