Trasy egzaminacyjne w Zamościu: Korczyńskiego

nauka jazdy Zamość

Egzaminator WORD Zamość może poprowadzić Twój egzamin ulicą Korczyńskiego. Na co zwracać uwagę?

Jadę na Korczyńskiego. Co robić, jak żyć?

Przede wszystkim ucieszyć się, bowiem na stosunkowo krótkim odcinku drogi egzaminator WORD Zamość może zrealizować całkiem sporo zadań egzaminacyjnych, bez konieczności poszukiwania miejsca na ich realizację w innych rejonach miasta.

  1. Korczyńskiego jest ulicą jednokierunkową.
  2. Poruszasz się tam w strefie ograniczonej prędkości – znak B-34  .
  3. W przebiegu ulicy znajduje się skrzyżowanie ze znakiem B-20 , miejsca zatrzymania nie wyznacza jednak linia.
  4. Ograniczenie prędkości w tym rejonie nie jest znoszone żadnym skrzyżowaniem, a odwołuje je jedynie znak  ustawiony u wylotu na ulicę Sikorskiego.

Co oznacza znak  „strefa ograniczonej prędkości”?

B-43: strefa ograniczonej prędkości
B-43: strefa ograniczonej prędkości

Znak wskazuje wjazd do strefy, w której na wszystkich drogach obowiązuje zakaz przekraczania prędkości, określonej na znaku przez liczbę kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość mniejsza lub równa 30 km/h oznacza, że umieszczone w strefie urządzenia wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające, miejscowe przewężenia) nie muszą być oznakowane znakami ostrzegawczymi. Strefy ograniczonej prędkości wyznacza się na obszarach z dużą liczbą skrzyżowań oraz dużym natężeniu ruchu pojazdów i pieszych.

B-44: koniec strefy ograniczonej prędkości
B-44: koniec strefy ograniczonej prędkości

Znak wskazuje wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.

Jedziemy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *