Łukasińskiego: brak sygnalizowania zamiaru zmiany pasa ruchu

Odcinek mogący znaleźć się na trasie Twojego egzaminu na prawo jazdy. Skrzyżowanie nie jest skomplikowane – najzwyklejsze rondo – problemem jest jednak zmiana pasa ruchu przed wykonaniem zmiany kierunku jazdy w lewo.

Ulica Łukasińskiego w Zamościu rozszerza się przy rondzie tworząc dwa niewyznaczone pasy ruchu:

pas ruchu – każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi

 

Zgodnie z zapisem ustawy prawo o ruchu drogowym, krótki odcinek pomiędzy wjazdem na Plac Stefanidesa a rondem stanowi jezdnia z dwoma niewyznaczonymi pasami ruchu, zaś zmiana kierunku jazdy w lewo na jezdni dwukierunkowej wymaga ustawienia pojazdu przy osi jezdni, a zatem – w tym przypadku – na lewym niewyznaczonym pasie ruchu. Zamiar zmiany pasa – niezależnie od tego czy jest on wyznaczony czy nie – należy zasygnalizować zawczasu i wyraźnie:

Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru

 

Zmiana kierunku jazdy w lewo powinno być zatem poprzedzone właściwym zasygnalizowaniem zamiaru zmiany pasa ruchu oraz oczywiście zmianą tego pasa. Sygnalizowanie można już rozpocząć na wysokości wjazdu na Plac Stefanidesa – nie wcześniej. Wcześniejsze zasygnalizowanie manewru może zmylić innych kierujących, że zamierzamy skręcić właśnie na Plac Stefanidesa.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *