Łukasińskiego: brak sygnalizowania zamiaru zmiany pasa ruchu

Odcinek mogący znaleźć się na trasie Twojego egzaminu na prawo jazdy. Skrzyżowanie nie jest skomplikowane – najzwyklejsze rondo – problemem jest jednak zmiana pasa ruchu przed wykonaniem zmiany kierunku jazdy w lewo.

Ulica Łukasińskiego w Zamościu rozszerza się przy rondzie tworząc dwa niewyznaczone pasy ruchu:

pas ruchu – każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi

 

Zgodnie z zapisem ustawy prawo o ruchu drogowym, krótki odcinek pomiędzy wjazdem na Plac Stefanidesa a rondem stanowi jezdnia z dwoma niewyznaczonymi pasami ruchu, zaś zmiana kierunku jazdy w lewo na jezdni dwukierunkowej wymaga ustawienia pojazdu przy osi jezdni, a zatem – w tym przypadku – na lewym niewyznaczonym pasie ruchu. Zamiar zmiany pasa – niezależnie od tego czy jest on wyznaczony czy nie – należy zasygnalizować zawczasu i wyraźnie:

Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru

 

Zmiana kierunku jazdy w lewo powinno być zatem poprzedzone właściwym zasygnalizowaniem zamiaru zmiany pasa ruchu oraz oczywiście zmianą tego pasa. Sygnalizowanie można już rozpocząć na wysokości wjazdu na Plac Stefanidesa – nie wcześniej. Wcześniejsze zasygnalizowanie manewru może zmylić innych kierujących, że zamierzamy skręcić właśnie na Plac Stefanidesa.