Uwaga na skrzyżowaniach równorzędnych!

nauka jazdy w zamościuWbrew pozorom w Zamościu jest wiele skrzyżowań równorzędnych. A przejazd przez takie skrzyżowanie jest jednym z elementów egzaminu na prawo jazdy. Co można zrobić tam źle?

 

Na filmie …ćwiczymy parkowanie. Po wykonaniu manewru opuszczamy parking mijając po drodze przecięcie się kierunków ruchu, poruszając się drogą podporządkowaną.

Mimo tego, że znajdujesz się poza drogą publiczną, obowiązują Cię tutaj przepisy w zakresie pierwszeństwa przejazdu, godnie z zapisem ustawy prawo o ruchu drogowym:

„1. Ustawa określa:
1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;
2) zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, a także działalność właściwych organów i podmiotów w tym zakresie;
3) wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami;
4) zasady i warunki kontroli ruchu drogowego.
2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie:
1) koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób;
2) wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.”

Przecięcie się kierunku ruchu wymaga od ciebie zatem

  1. Upewnienia się o możliwości wjazdu na skrzyżowanie – spojrzenie w prawą stronę,
  2. Ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony.

O ile niespełnienie niespełnienie pierwszego warunku zostanie odnotowane jako błąd na arkuszu przebiegu egzaminu, to już niespełnienie drugiego warunku skutkować będzie przerwaniem egzaminu na prawo jazdy.

 

Źródło: naukajazdy-zamosc.pl

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *