Jakie są zadania egzaminacyjne podczas egzaminu praktycznego?

nauka jazdy w Zamościu

Jakie są zadania egzaminacyjne podczas egzaminu praktycznego na prawo jazdy?

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części:

nauka jazdy w Zamościuzadań wykonanych na na placu manewrowym WORD oraz 

nauka jazdy w Zamościupodczas jazdy po mieście.

 

Aby móc przystąpić do egzaminu praktycznego musisz wpierw zdać egzamin teoretyczny.

Pamiętaj jednak, że ważność egzaminu teoretycznego wynosi miesięcy. Po pozytywnym zaliczeniu części egzaminu odbywającej się na placu manewrowym, następuje sprawdzenie Twoich w ruchu drogowym.

Jakie elementy podczas jazdy na mieście musisz wykonać?

 

Zadania egzaminacyjne: plac manewrowy

Przygotowanie samochodu do jazdy
Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić
nauka jazdy w ZamościuOtwarcie pokrywy silnika
nauka jazdy w ZamościuPoziom oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów sprawdza się poziom oleju w pojeździe)
nauka jazdy w ZamościuPoziom płynu chłodzącego
nauka jazdy w ZamościuPoziom płynu hamulcowego
nauka jazdy w ZamościuPoziom płynu w spryskiwaczach (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu)
nauka jazdy w ZamościuDziałanie sygnału dźwiękowego
nauka jazdy w ZamościuDziałanie świateł zewnętrznych pojazdu:
pustynauka jazdy w Zamościuświatła pozycyjne,
pustynauka jazdy w Zamościu mijania,
pustynauka jazdy w Zamościudrogowe,
pustynauka jazdy w Zamościuprzeciwmgłowe,
pustynauka jazdy w Zamościuawaryjne,
pustynauka jazdy w Zamościustopu,
pustynauka jazdy w Zamościucofania,
pustynauka jazdy w Zamościukierunkowskazy.

Właściwe ustawienie
nauka jazdy w ZamościuFotela,
nauka jazdy w ZamościuLusterek – w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdemw prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem
nauka jazdy w ZamościuZagłówków – powinny być ustawione blisko za głową na wysokości środka głowy
nauka jazdy w ZamościuZapięcie pasów bezpieczeństwa,
nauka jazdy w ZamościuSprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte.

 

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut. Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazaç, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe.

 

W przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, stopu lub cofania możesz poprosiç egzaminatora o potwierdzenie działania światła.
Zadania egzaminacyjne: jazda w warunkach ruchu drogowego

 

Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu
nauka jazdy w ZamościuUpewnienie się o możliwości jazdy
nauka jazdy w ZamościuWykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
nauka jazdy w Zamościuocena sytuacji wokół pojazdu.
nauka jazdy w ZamościuPłynne ruszenie:
pustynauka jazdy w Zamościuopuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego (ręcznego),
pustynauka jazdy w Zamościułagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika

Płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania (przez tylną szybę pojazdu i lusterka), nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk. Zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu – Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

Zadania egzaminacyjne w warunkach w ruchu drogowego

nauka jazdy w ZamościuWjazd na drogę z obiektu przydrożnego.

nauka jazdy w ZamościuJazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:
pustynauka jazdy w Zamościuo różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
pustynauka jazdy w Zamościuposiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki,
pustynauka jazdy w Zamościuobniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

nauka jazdy w ZamościuJazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.

nauka jazdy w ZamościuPrzejazd przez skrzyżowania:
pustynauka jazdy w Zamościurównorzędne (trzy- i czterowlotowe),
pustynauka jazdy w Zamościuoznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znaki: A7, B20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),
pustynauka jazdy w Zamościuz sygnalizacją świetlną,
pustynauka jazdy w Zamościuna których ruch odbywa się wokół wyspy,
pustynauka jazdy w Zamościudwupoziomowe (wjazd i zjazd) – jeśli występuje
pustynauka jazdy w Zamościuprzejazd kolejowy lub skrzyżowanie dwupoziomowe położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.

nauka jazdy w ZamościuPrzejazd przez przejścia dla pieszych

nauka jazdy w ZamościuWykonanie jednego z trzech manewrów:
pustynauka jazdy w ZamościuParkowanie prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy)- miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,- po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przezkierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),- parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego.

pustynauka jazdy w ZamościuParkowanie skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy)- miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,- po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),- parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego.

pustynauka jazdy w ZamościuParkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – wjazd tyłem wyjazd przodem (możliwa jedna korekta toru jazdy)- miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,- długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego,- w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy,- po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,- w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.

nauka jazdy w ZamościuZawracanie na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.)zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.

nauka jazdy w ZamościuPrzejazd przez torowisko tramwajowe i kolejowe oraz obok przystanku tramwajowego i autobusowego – dotyczy miast z komunikacją kolejową lub tramwajową.

nauka jazdy w Zamościu Wykonanie manewrów:
pustynauka jazdy w Zamościuwyprzedzania,
pustynauka jazdy w Zamościu omijania,
pustynauka jazdy w Zamościu wymijania,
pustynauka jazdy w Zamościuzmiany pasa ruchu
pustynauka jazdy w Zamościu zmiana kierunku jazdy w lewo, prawo,
pustynauka jazdy w Zamościuzawracanie na skrzyżowaniu

nauka jazdy w ZamościuHamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania).

 

pustyCzytaj więcej

nauka jazdy w ZamościuZobacz wybrane zadania egzaminacyjne – filmy

nauka jazdy w ZamościuSkrzyżowania w Zamościu na których często popełniane są błędy

nauka jazdy w ZamościuRóżne sytuacje w ruchu drogowym – filmy

nauka jazdy w ZamościuKiedy egzamin na prawo jazdy zostanie przerwany?

nauka jazdy w ZamościuCzy pomimo oblanego egzaminu na prawo jazdy mogę kontynuować egzamin?

nauka jazdy w ZamościuNajczęściej popełniane błędy na egzaminie oraz spis błędów skutkujących przerwaniem egzaminu na prawo jazdy – do pobrania