Jakie są zadania egzaminacyjne podczas egzaminu praktycznego?

nauka jazdy w Zamościu

Jakie są zadania egzaminacyjne podczas egzaminu praktycznego na prawo jazdy?

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części:

nauka jazdy w Zamościuzadań wykonanych na na placu manewrowym WORD oraz 

nauka jazdy w Zamościupodczas jazdy po mieście.

 

Aby móc przystąpić do egzaminu praktycznego musisz wpierw zdać egzamin teoretyczny.

Pamiętaj jednak, że ważność egzaminu teoretycznego wynosi miesięcy. Po pozytywnym zaliczeniu części egzaminu odbywającej się na placu manewrowym, następuje sprawdzenie Twoich w ruchu drogowym.

Jakie elementy podczas jazdy na mieście musisz wykonać?

 

Zadania egzaminacyjne: plac manewrowy

Przygotowanie samochodu do jazdy
Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić
nauka jazdy w ZamościuOtwarcie pokrywy silnika
nauka jazdy w ZamościuPoziom oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów sprawdza się poziom oleju w pojeździe)
nauka jazdy w ZamościuPoziom płynu chłodzącego
nauka jazdy w ZamościuPoziom płynu hamulcowego
nauka jazdy w ZamościuPoziom płynu w spryskiwaczach (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu)
nauka jazdy w ZamościuDziałanie sygnału dźwiękowego
nauka jazdy w ZamościuDziałanie świateł zewnętrznych pojazdu:
pustynauka jazdy w Zamościuświatła pozycyjne,
pustynauka jazdy w Zamościu mijania,
pustynauka jazdy w Zamościudrogowe,
pustynauka jazdy w Zamościuprzeciwmgłowe,
pustynauka jazdy w Zamościuawaryjne,
pustynauka jazdy w Zamościustopu,
pustynauka jazdy w Zamościucofania,
pustynauka jazdy w Zamościukierunkowskazy.

Właściwe ustawienie
nauka jazdy w ZamościuFotela,
nauka jazdy w ZamościuLusterek – w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdemw prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem
nauka jazdy w ZamościuZagłówków – powinny być ustawione blisko za głową na wysokości środka głowy
nauka jazdy w ZamościuZapięcie pasów bezpieczeństwa,
nauka jazdy w ZamościuSprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte.

 

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut. Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazaç, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe.

 

W przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, stopu lub cofania możesz poprosiç egzaminatora o potwierdzenie działania światła.
Zadania egzaminacyjne: jazda w warunkach ruchu drogowego

 

Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu
nauka jazdy w ZamościuUpewnienie się o możliwości jazdy
nauka jazdy w ZamościuWykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
nauka jazdy w Zamościuocena sytuacji wokół pojazdu.
nauka jazdy w ZamościuPłynne ruszenie:
pustynauka jazdy w Zamościuopuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego (ręcznego),
pustynauka jazdy w Zamościułagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika

Płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania (przez tylną szybę pojazdu i lusterka), nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk. Zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu – Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

Zadania egzaminacyjne w warunkach w ruchu drogowego

nauka jazdy w ZamościuWjazd na drogę z obiektu przydrożnego.

nauka jazdy w Zamościu