Zdawalność egzaminów na placu manewrowym WORD Zamość 2010

W 2010 roku wynik negatywny egzaminu na prawo jazdy uzyskało 24 % zdających.  

Źródło WORD Zamość